Vols construir un text argumentatiu?

Acompanyament en cinc passos i generació del text.

Saps què és argumentar?

Argumentar consisteix a formular una tesi i defensar-la amb arguments amb voluntat de convèncer.

Introducció

Territori i límits de l'argumentació

Components de l'argumentació

Com es mostra qui argumenta

Les fal·làcies